SEAM - Älykästä sähkönkulutusta

SEAM

FAQ - Usein kysytyt kysymykset

Tiedätkö jo, mitä SEAM tekee? Entä miten sähkön suurkuluttajat voivat tienata rahaa palveluidemme avulla? Ovatko käsitteet kysyntäjousto ja sähköreservi tuttuja? Tekninen palvelupäällikkömme Jarno Laakkonen vastaa asiakkaidemme usein kysymiin kysymyksiin.

Mitä SEAM tekee?
SEAM tarjoaa välineet ja asiantuntemuksen sähkön älykkäämpään kuluttamiseen. Autamme asiakkaitamme säästämään sähkölaskussa ympäristöystävällisellä tavalla.

Mitä sähkönkäytön optimointi käytännössä tarkoittaa?
Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa sähkönkulutuksen älykästä ohjausta. SEAMin avulla kulutusta ohjataan kysyntäjouston avulla, jolloin pystytään saavuttamaan joko säästöjä sähkölaskuun vihreällä tavalla tai vaihtoehtoisesti myymään reserviä Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridille.
SEAMin tarjoamat kysyntäjoustopalvelut voidaan jakaa kahteen ryhmään:
1. Sähkönkäytön optimointi hinnan perusteella
2. Sähkönkäytön optimointi reserviksi

Mitä tarkoittaa kysyntäjousto, ja mihin sitä tarvitaan?
Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sitä, että kiinteistön tai muun kohteen sähkönkulutusta ohjataan ja ajetaan joustavasti. Hyvä käytännön esimerkki on teollinen pakkasvarasto, jossa kylmälaiteet ovat käynnissä 24/7 ja varasto varaa kylmää hyvin. Varaavuuden myötä laitteita voidaan ajaa tilanteesta riippuen hetkittäin hiukan hiljempaa tai jopa hiukan kovempaa. Tällä tavoin luodaan kysyntäjoustoa.  

Joustovaraa voidaan hyödyntää joko kulutettavan sähkön hinnan ja laadun optimointiin tai valtakunnallisen sähköverkon kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen niin kutsuilla reservimarkkinoilla. Kun sähköä on valtakunnallisella tasolla tarjolla ”liikaa”, ajetaan koneita normaalia enemmän, ja kun sähköä on taas liian ”vähän”, ajetaan koneita matalammalla teholla. Kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaa tällaisesta joustokyvystä korvauksen suoraan yrityksen tilille. (Ks. myös vastaus alla.)

Kerrotko lisää reservimarkkinoiden toiminnasta?
Koska sähköä ei voida varastoida tehokkaasti isoja määriä, sen tuotannon ja kulutuksen tulisi pysyä aina tasapainossa. Tämä on ajoittain haasteellista, sillä tarpeet ja tilanteet muuttuvat päivittäin.

Aiemmin kuormitusta on pystytty tasapainottamaan tehokkaasti ympäristöystävällisen vesivoiman avulla. Vesivoimaa ei kuitenkaan pystytä tuottamaan Suomessa enää riittävästi. Mikäli valtakunnallinen kuormitus lisääntyy yllättäen, voidaan esimerkiksi SEAMin avulla ennalta määriteltyjä kuormia ohjata hallitusti pienemmälle teholle, jolloin valtakunnallisen verkon tasapaino säilyy ilman lisäsähkön tuottamista. Monesti tällainen lisäsähkö tuotettaisiin esimerkiksi ympäristöä saastuttavalla hiilivoimalla.

Sama logiikka toimii myös toisinpäin: mikäli sähköä ei valtakunnallisesti kuluteta ennakoitua määrää, verkkoon tuotetaan hetkellisesti liikaa sähköä, joka tulee purkaa. Tällöin kuormia voidaan ohjata hallitusti suuremmalle teholle, jolloin kuormitus tasoittuu. SEAM auttaa ohjaamaan kuormitusta sovitulla tavalla.

Miten meidän yrityksemme voi hyötyä SEAMin palveluista?
Olemme asiantuntija, jonka avulla yrityksen tai kohteen sähkönkulutus on helppo optimoida parhaiten sopivalla tavalla. Tarjoamme asiakkaillemme suoraa säästöä sähkölaskuun, tai jopa mahdollisuutta tienata: Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaa sähköreservistä suoraan reserviä tarjoavan yrityksen tilille. Sähköreserviä voi tarjota markkinoille esimerkiksi muutamana tuntina päivittäin. Samalla tuet ympäristöystävällisempää sähköntuotantoa ja toimit edelläkävijänä nopeasti kehittyvillä energiamarkkinoilla.

Mistä tiedämme, onko meidän laitteistokannassamme reserviksi sopivaa sähkökuormaa?
Jokainen kohde on yksilöllinen ja kartoitamme ne aina huolellisesti. Sähkötehon tulisi kuitenkin olla vähintään 400 kW. Kulutusmielessä tämä on päivittäisellä tasolla noin 10 000 kWh.  

Meillä on sähköyhtiön kanssa sovitut kiinteät hinnat. Kulutuksen siirtäminen ei siis hyödytä meitä
rahallisesti?
Kysyntäjousto hyödyttää rahallisesti, mikäli sähkönkulutus optimoidaan reserviksi. Tällöin sähkönhinnalla ei ole vaikutuksia ansaintamahdollisuuksiin.

Mikäli tarjoamme reserviä tiettyjen tuntien ajaksi ja oma tilanteemme muuttuu, voidaanko SEAMin palvelu ohittaa?
Kyllä. Palvelumme on suunniteltu siten, ettei siitä aiheudu haittaa kohteen normaalitoimintoihin. Lopullinen päätös kulutuksen muuttamisesta jää aina asiakkaallemme.

Millaisia investointeja SEAMin palvelut edellyttävät?
Tarvittavat investoinnit ovat hyvin kohtuullisia ja ne maksavat itsensä takaisin lyhyellä aikavälillä, käytännössä muutamien kuukausien aikana.

Blog coming

Coming soon.